Advisering door VibSpec

VibSpec adviseert u graag op het gebied van nabij-, mid- en ver-infrarood en Raman spectroscopie. We bieden onze expertise aan voor het gebruik van accessoires, software, multivariate data analyse (chemometrie) en de interpretatie van vibratie spectra. 

De beschikbare apparatuur bij de Universiteit Utrecht dekt het complete vibratie spectrum van 10,000 - 100 cm-1. Gassen, vloeistoffen en vaste stoffen kunnen geanalyseerd worden met infrarood en Raman met behulp van een scala aan technieken zoals ATR, DRIFT, Speculaire reflectie en emissie. Een infrarood imaging microscoop, uitgerust met een lineaire array detector, maakt analyse mogelijk van monsters met een ruimtelijke resolutie van 5-10 µm2. 

Voor Raman spectroscopie zijn meerdere dispersieve systemen, al dan niet gekoppeld aan een microscoop, met lasers van 532, 633 en 785 nm beschikbaar.