VibSpec

IRIS 5.0 is te downloaden van onze website! Interpretation Support voor infrarood & Raman spectroscopie, zowel voor beginners als voor experts.

VibSpec is in 2004 opgericht door Peter de Peinder en Prof. Joop van der Maas om tegemoet te komen aan de vraag naar training, software en advisering op het gebied van Vibratie Spectroscopie.

VibSpec heeft toegang tot de 'high-end equipment' om NIR, MIR en Raman metingen uit te voeren (FT-IR en Raman microscopen, ATR, DRIFT en speculaire of 'grazing angle'reflectie) en adviseert u graag op het gebied van Nabij-, Mid- en Ver-infrarood, Raman spectroscopie en chemometrie. We meten, interpreteren en creëren oplossingen voor u.

Meer dan 1800 mensen hebben al aan deze cursussen deel genomen. VibSpec biedt ook de mogelijkheid om training op locatie te verzorgen, aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

VibSpec is partner van het CatchBio consortium (interview), NanoNextNL, TASC, SuBiCat en NanoPhysics.

ÏRIS interpretation