Tom Visser

Tom Visser (1948) begon zijn carriere in de groep molecuul spectroscopie aan de Universiteit Utrecht in 1968. In 1987 trad hij in dienst van het RIVM waar hij hoofd werd van de Sectie Vibratie Spectroscopie. In 1995 promoveerde hij op computer ondersteunde kwalitatieve analyse van vibratie spectra en werd hij hoofd van de afdeling Molecuul Spectrometrie en op part-time basis lid van de Milieuongevallendienst (MOD).

In juni 2002 keerde hij terug naar de Universiteit Utrecht als universitair hoofddocent Vibratiespectroscopie bij de afdeling Anorganische Chemie en Katalyse. Sinds 1965 organiseert en draagt hij bij aan (internationale) cursussen op het gebied van infrarood en Raman spectroscopie.

De hoofdonderwerpen in zijn wetenschappelijke werk zijn studies naar de implementatie van chemometrische methoden voor spectrum interpretatie en de koppeling van IR spectroscopie met gas- en vloeistof-chromatografie, toegespitst op milieu verontreinigingen. Zijn laatste onderzoeksonderwerp is in-situ vibratie spectroscopie van homogene en heterogene katalyse.