Peter de Peinder

Peter de Peinder (1967) studeerde chemie, deed zijn doctoraal biochemie aan de Universiteit Utrecht en werd lid van de Vibratie Spectroscopie afdeling als toegevoegd onderzoeker.

Vanaf 1999 werkte hij bij Philips als senior wetenschapper op de Materiaal Analyse afdeling van Philips Research. Van 2000-2004 was hij part-time wetenschapper aan de Universiteit Utrecht.

In 2006 verlaat hij Philips Research en richt hij zich volledig op zijn activiteiten voor VibSpec. Hij houdt zich bezig met de interpretatie van vibratiespectra, (oppervlakte) versterkte IR en Raman spectroscopie, nanoIR, pharmaceutische producten, polymeren, katalyse, proces analyse, olie en multivariate data analyse. In 2009 promoveerde hij op de karakterisering van ruwe olie op basis van een combinatie van spectroscopie en chemometrie.

Als een part-time lid van de Inorganic Chemistry and Catalysis groep van de Universiteit Utrecht is hij betrokken bij in-situ vibratie spectroscopie aspecten van homogene en heterogene katalyse.

Vanaf 2002 is hij bestuurslid van de Nederlandse Infrarood & Raman Discussie Groep. In 2008 werd hij bestuurslid van de Sectie Analytische Chemie (SAC) van de Nederlandse Koninklijke Chemie Vereniging (KNCV). Sinds 2010 is hij lid van het 'editorial board' van Vibrational Spectroscopy.

Peter de Peinder