Basis Infrarood Spectroscopie Cursus
6-8 maart 2024

Docent: Dr. P. de Peinder (VibSpec) online registratie

Infrarood spectroscopie (NIR, MIR, FIR) is een van de meest gebruikte en krachtigste identificerende en structurele instrumenten van de hedendaagse chemicus. De wetenschapper die werkt op het terrein van organische en anorganische chemie, biologische producten, polymeren, katalyse, milieuverontreiniging, farmaceutica, kwaliteitscontrole, etc., dient een up-to-date praktijkkennis te hebben van de principes en toepassingen van dit type spectroscopie (spectrometrie). 

Van 1965 tot heden hebben meer dan 1150 deelnemers vanuit de industrie, universiteiten en de publieke sector de Internationale Infrarood Cursus gevolgd.
Het hoofddoel van de cursus is om de deelnemers vertrouwd te maken met de mogelijkheden en beperkingen van infrarood spectroscopie en uiteen te zetten hoe deze techniek met succes kan worden toegepast. De praktijk heeft geleerd dat de cursus zinvol is voor zowel beginnende als ervaren spectroscopisten.

De cursus omvat uitgebreide colleges over:

- theorie (vibraties, frequenties en intensiteiten, selectie regels, moleculaire interacties, ...)
- instrumentatie (spectrometers en accessoires)
- bemonstering (transmissie, interne en specular reflection, ...)
- kwantitatieve analyse (de wet van Beer, single- en multi-component, introductie PCA, PCR, ...)
- data manipulatie (ruis onderdrukking, resolutie verbetering, FSD, 'search', bibliotheken, ...)
- spectrum interpretatie (organisch & anorganisch)

De lezingen worden afgewisseld met practische sessies voor kleine groepen waarbij de instrumenten gebruikt worden van meerdere leveranciers die deze speciaal voor de cursus beschikbaar stellen. Instellingen en bediening worden getoond en een verscheidenheid aan accessoires en bemonsterings technieken worden gedemonstreerd.
Er zal voldoende tijd zijn om informele discussies te voeren en de deelnemers worden aangemoedigd om de docenten hun specifieke problemen voor te leggen. De taal tijdens de cursus is Engels indien nodig maar Nederlands als het kan. De deelnemers hoeven geen ervaring met infrarood spectroscopie te hebben maar enige chemische kennis is aanbevolen.

De investering voor deze cursus is € 2200,- (ex. BTW).
Dit is inclusief alle lessen, handleiding, lunch en dranken.
De cursus wordt gehouden in Utrecht.
AIO/OIO's ontvangen 10% korting op de investering.

Cursus coördinator:
Dr. Peter de Peinder 

Rooster: 9.00-16.30 h, met pauzes voor koffie/thee en lunch.